Dạy con thành tài

Kỹ năng mềm (kỹ năng xã hội) là một loại kỹ năng cực kỳ quan trọng để tạo nên sự thành đạt của một con người. Và những kỹ năng này được hình thành chủ yếu dựa vào sự rèn luyện trong một thời gian dài. 

Vậy kỹ năng mềm là gì? Xem thêm tại đây nha.

Quá trình rèn luyện diễn ra càng sớm thì càng rút ngắn thời gian. Bạn đã 40 tuổi? Không sao, vẫn còn sớm chán!

Nhưng quá trình rèn luyện sẽ gian khổ rất nhiều bởi tính cách của bạn đã được định hình quá rõ ràng.

Nên hãy dạy con ở giai đoạn sớm nhất có thể, khi mọi thứ vẫn còn nhào nắn được. 

Nhưng, bạn chỉ có thể nhào nắn tốt khi bạn biết rõ công thức và công dụng của nó.

Những bài viết trong trang này cung cấp kiến thức về tầm quan trọng của kỹ năng xã hội dành cho trẻ em (và người lớn luôn). Đồng thời mình chỉ ra rõ những phương pháp cụ thể để ba mẹ có thể áp dụng dạy con mình ở thời điểm sớm nhất.